CHISA 2019

Hotel Jezerka, Seč

21. - 24.10.2019

66. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2019

Partneři konference

Děkujeme našim parnerům, kteří přispěli na letošní ročník konference CHISA.

 

 

 

Společnost HELAGO-CZ je prodejcem předních světových značek laboratorní techniky a vybavení, lékárenských přístrojů a automatizační technologie, výukových systémů, simulátorů a virtuálních trenažérů pro praktický nácvik v technických a zdravotnických oborech a učebních pomůcek pro výuku přírodních věd.

 

V nabídce pro laboratoře najdete přístroje:

pro přípravu vzorků - homogenizátory, dispergátory, třepačky, mlýny, drtiče, sítovačky, odstředivky, myčky laboratorního skla, odběr a skladování vzorků atd.

pro tepelné zpracování a testování – sušárny, termostaty, klimatické komory, vakuové odparky, mrazáky a lednice, destilační přístroje

pro měření vzorků - váhy, teploměry, vlhkoměry, pH metry, konduktometry, oximetry, fotometry, kolorimetry, tlakoměry, atd.

pro výrobu vakua - vakuové membránové pumpy, rotační olejové pumpy, turbomolekulární pumpy, regulátory vakua

pro dávkování vzorků – pipety, mechanické dávkovače, titrátory, peristaltická čerpadla

a dále spotřební materiál, bezpečnostní a oční sprchy, laminární boxy, chemikálie a čisté reagencie.

 

 

 

 

Anton Paar vyvíjí, vyrábí a distribuuje vysoce přesné laboratorní přístroje a procesní měřicí systémy a nabízí uživatelsky specifická řešení automatizace a robotizace. 

Z oblastí, na které se naše firma zaměřuje, můžeme zmínit : 

1) Charakterizace částic - velikost, tvar, povrch a porozita částic, sorpce par plynů, skutečná hustota, vlastnosti toku prášků, příprava vzorků odplyněním, reaktivní plocha, Zeta potenciál. 
2) Mikrovlnná syntéza & Syntetická chemie - přístroje pro mikrovlnnou syntézu a rozklad. 
3) Destilace - analyzátory pro automatickou atmosférickou destilaci. 
4) Hustota - digitální hustoměry s možností připojení dalších měřících modulů. 
5) Viskozimetrie - SVM a rotační viskozimetry, měření kinematické a dynamické viskozity