CHISA 2019

Hotel Jezerka, Seč

21. - 24.10.2019

66. Konference chemického a procesního inženýrství CHISA 2019

Odborný program

CHISA 2019 PROGRAM  


pondělí 21. října až čtvrtek 24. října 2019
kongresové centrum Jezerka, Seč  

PP –  7 x plenární přednáška (40 až 60 minut, dle rozpisu) 
KP – 19 x klíčová přednáška (30 minut) 
PSD – 12 x plenární studentská desetiminutovka (10 minut)
PS – posterová sekce (soutěžní sekce)

 

Všechny přednášky (PP, KP, PSD) budou prosloveny pro celé plenární publikum (asi 130 posluchačů). 
CHISA 2019 bude probíhat vždy v jediné konferenční sekci. 
Program začíná večeří 21. 10. a končí obědem 24. 10.

 

Pondělí 21. 10. 
13.00 až 18.15 – registrace (a dále v úterý dopoledne) 
17.00 až 18.00 – večeře 

 

18.15 až 18.30 – slavnostní zahájení (Jiří Drahoš) 

 

Sekce A – předseda Petr Slavíček 
18.30 až 19.30 – 1. PP (Petr Holzhauser)
19.30 až 20.00 – 1. KP (Marek Lanč) 
20.00 až 20.30 – 2. KP (Jiří Vrána) 

20.30 až 24.00 – pivní večer 

 

20.30 - 24:00 - pivní večer

 

Úterý 22. 10. 
Sekce B – předseda Milan Jahoda
9.00 až 9.45 – 2. PP (Bohumil Kratochvíl) 
9.45 až 10.15 – 3. KP (Petr Cígler) 
10.15 až 10.45 – 4. KP (Pavel Kubíček)

10.45 až 11.05 – přestávka na kávu 

 

Sekce C – předseda Václav Švorčík 
11.05 až 11.55 – 3. PP (Tomáš Cajthaml) 
11.55 až 12.25 – 5. KP (Petr Slavíček)

12.30 až 14.00 – přestávka na oběd 

 

Sekce D – předseda Juraj Kosek 
14.00 až 14.30 – 6. KP (Pavel Izák) 
14.30 až 15.00 – 7. KP (Marek Šoltys) 
15.00 až 15.30 – 8. KP (Viola Tokárová)
15.30 až 16.00 – 9. KP (Jan Sýkora)

 

16.00 až 16.30 – přestávka na kávu 

 

Sekce E – předseda Michal Ďurovič
16.30 až 17.30 – 4. PP (Radka Šefců)

 

Sekce F – předseda Jiří Drahoš  
17.30 až 18.30 – 5. PP (Dana Drábová)

18.30 až 20.15 – večeře 

20.15 až 21.15 – divadelní představení Myšička čte Horáka (Martin Myšička, Illegato) 

21.15 až 24.00 – vinařství Mokruša  

 

Středa 23. 10. 

Sekce G – předseda Jan Macák  

9.00 až 9.30 – 10. KP (Matěj Novák)
9.30 až 10.00 – 11. KP (Petr Stavárek)  
10.00 až 10.30 – 12. KP (David Kubička)

10.30 až 11.00 – přestávka na kávu 

 

Sekce H – předsedkyně Zdeňka Kolská 
11.00 až 13.10 – plenární studentské desetiminutovky PSD (soutěžní konferenční sekce o cenu firmy Helago)  

13.10 až 14.30 – oběd 

 

Sekce CH – předseda Michal Přibyl 
14.30 až 15.00 – 13. KP (Petra Innemanová)
15.00 až 15.30 – 14. KP (Roman Bulánek)
15.30 až 16.00 – 15. KP (Michal Šyc)
16.00 až 16.30 – 16. KP (Martin Paidar) 

 

Sekce I, jednání u posterů – předseda Jiří Hanika

18.30 až 20.30 – posterová sekce PS (soutěžní konferenční sekce, paralelně část rautu) 

20.30 až 24.00 – slavnostní předání hlavní ceny ČSCHI, cen studentských soutěží a dalších cen (Jiří Drahoš a Zdeňka Kolská) a slavnostní společenský večer

 

Čtvrtek 24. 10. 
Sekce J – předseda Martin Pajdar
9.00 až 9.50 – 6 PP (Daniel Svozil) 
9.50 až 10.40 – 7. PP (Jan Macák)

10.40 až 11.00 - přestávka na kávu

 

Sekce K – předseda Roman Bulánek 
11.00 až 11.30 – 17. KP (Karel Fries) 
11.30 až 12.00 – 18. KP (Tomáš Juřena)

12.00 až 12.30 – 19. KP (Jiří Hanika)

 

12.30 až 12.40 – ukončení konference 

 

12.40 až 14.30 – „předsvatomartinská“ HUSA, paralelně společný oběd předsednictva ČSCHI  

 

Zde si můžete program stáhnout jako PDF.

 

   

Seznam posterů

     
Číslo posteru Jméno Název příspěvku
4 Švorčík Václav Modifikace povrchů pro návrh smart materiálů
6 Chmelař Josef Samonosné filmy z lauroyl hyaluronanu pro využití ve zdravotnictví
9 Vlasák Jaroslav Poloprovozní plynnový scrubber a jeho účinnost
10 Benkocká Monika Funkční nanostrukturované povrchy polymerních substrátů pro bioaplikace 
12 Kamenická Barbora Možnosti využití reduktivní dehalogenace pomocí Raneyovy slitiny Al-Ni pro odstraňování halogenovaných organických látek z kontaminovaných vod 
13 Pleskač Ondřej Analýza profilu mastných kyselin částečně hydrolyzovaných rostlinných olejů
14 Šálek Vojtěch Comparison of Different Pyrolysis Modeling Approaches for Room Corner Test in FDS
15 Strejcová Anna Fotototrofní kultivace řas Chlorella vulgaris v alternativních médiích
16 Potočár Tomáš Heterotrofní kultivace mikrořasy Chlorella vulgaris v definovaném mediu a mediu z odpadního roztoku po úpravě syrovátky
18 Jirátová Květa Směsné oxidy Co-Mn-Al promotované K pro přímý rozklad NO:  příprava a vlastnosti
19 Babička Fialová Dominika Experimentální ověření modelů distribuce toku ve větvených systémech
20 Zubov Alexandr Predikce viskoelastických vlastností koloidních suspenzí pomocí metody diskrétních elementů (DEM)
21 Korniienko Kateryna Příprava alginátových mikročástic pro zapouzdření enzymu
22 Mašková Lucie Příprava umělé česnekové buňky procesem rozprašovacího sušení
23 Sovová Helena Uspořádání mastných kyselin v molekulách rostlinných olejů
24 Dědičová Šárka Molekulární simulace vlivu silného elektrického pole na strukturu polymerního řetězce v roztocích
26 Pacultová Kateřina Vliv složení směsného oxidu K/Co-Mn-Al na přímý katalytický rozklad NO
27 Lucáková Simona Využití elektroflokulace při sklízení mikrořasy Chlorella vulgaris
29 Hladíková Martina Analýza rychlostního pole v konvektivní sušárně
30 Crha Jakub CFD studie stoupající bubliny s mobilním fázovým rozhraním
31 Muzika František Diskrétní Turingovy struktury v kaskádě cel s různým objemem a kruhovou topologií a jejich využití k chemických výpočtům
32 Weidlich Tomáš Efektivní sanace vod kontaminovaných AOX prostřednictvím katalytické dehydrohalogenace s využitím Al-Ni slitiny
33 Jantač Simon Experimentální a modelovací studie triboelektrického nabíjení částic polyethylenu
34 Slouka Zdenek Iontově-výměnné systémy pod drobnohledem
35 Bernauer Milan Katalytický rozklad metanu
36 Kučerová Jarmila Kolizní chování viskoelastických částic: experimentální studie a DEM model
37 Pelc Václav Matematický model SAN kopolymerace s termální iniciací zahrnující vznik oligomerů
39 Gillarová Simona Nanofiltrace hydrolyzátů rostlinných galaktomannanů
40 Svoboda Tomáš Optimalizace čistoty a výtěžku kontinuálního chromatografického procesu v SMB režimu pro separaci binární směsi galaktosy a mannosy za použití rovnovážného disperzního modelu s lineární sorpční izotermou
41 Charvát Jiří Optimalizace stlačení plstěných elektrod pro vysokovýkonové svazky vanadové redoxní průtočné baterie
42 Wawrzynska Edyta Preparation of poly(N-isopropylacrylamide) surfaces and characterization of their thermoresponsive properties
43 Kubíková Markéta Rotující dekanolové kapky jako součástky tekutých robotů
44 Henke Svatopluk Separace směsi mannitolu a sacharidů diskontinuální kolonovou chromatografií
45 Lhotka Miloslav Sledování kvality Pt-Rh katalyzátoru
46 Klimošek Jakub Studium difúze v polyolefinech pomocí “pressure-decay” měření a teorie volných objemů
47 Horvát Petr Tepelné výměníky pro potřeby provozních kapalinových scrubberů
49 Tomas Jan Tvorba obrazců v systému dekanol-dekanoát 
50 Paidar Martin Vliv provozních podmínek vysokoteplotního reverzibilního palivového článku na kinetiku elektrodových reakcí
51 Komárková Anežka Vysokotlaká extrakce adaptogenů z kořene rozchodnice růžové
52 Weidlich Tomáš Vývoj šetrné defluorace pro předcházení problémům s dopady použití polyfluorovaných sloučenin na životní prostředí
53 Pěnkavová Věra Změny tepelné vodivosti a viskozity teplonosných kapalin s přídavkem nanoaditiv
54 Kiška Tomáš Cesiem promotovaný Co3O4 nanesený na keramické pěně pro snižování emisí oxidu dusného
55 Mazúr Petr Studium organických elektroaktivních látek pro elektrolyty redoxních průtočných baterií
56 Zůza David Amorfizace účinných látek v různých mesoporézních křemičitých částicích vypařováním z roztoku
57 Šulc Radek Čištění syntézního plynu pro termochemickou konverzi CO
58 Belloň Tomáš Experimental observation of phenomena developing on anion-exchange membrane during current-voltage measurement
59 Romanov Alexandr Extrakce antibiotik a jejich prekurzorů v mikrofluidních zařízeních  s vloženým elektrickým polem
60 Hotová Simona Extrakce fenolických látek z listů rakytníku
61 Cerhová Marie Inovativní postup pro tvorbu mikročástic z přírodních extraktů pomocí superkritického antisolventu
62 Zadražil Aleš Intenzifikace míchání pomocí Brownovy relaxace magnetických nanočástic
63 Belloň Tomáš Investigation of behavior of a heterogeneous anion-exchange membrane and single anion-exchange resin particle in the presence of ssdna using optical measurements
64 Krystyník Pavel Koncepce dynamického aktivního centra v heterogenní fotokatalytické oxidační reakci
65 Akhlasová Sarah Příprava personalisovaných léčiv impregnací účinných látek do porézních nosičů
66 Vobecká Lucie Syntéza cefalexinu ve dvoufázovém vodném systému
67 Jantač Simon Tenké vrstvy nanášené pomocí elektrospreje za účelem řízení elektrostatického chování povrchů.
68 Miklová Barbora Vlastnosti uhelných popelů a jejich vliv na účinnost sorpce CO2
69 Mužík Jakub Využití fluidního lože a tepelně indukované reakce k tvorbě lékových forem
70 Fíla Vlastimil Kompozitní membrány na bázi PIM-1 pro separaci CO2
71 Chaloupk Tomáš Matematické modelování emulzní polymerizace při zahrnutí nerovnoměrné distribuce radikálů
72 Sajfrtová Marie Porovnání metod extrakce serotoninu z větví rakytníku
73 Lupínková Simona Povrch PET aktivovaný UV zářením a roubovaný částicemi síry
74 Kalivoda Josef Prototyp kontaktorové stěny pro testování separace amoniaku z fugátu  
75 Lizoňová Denisa Příprava a charakterizace imunoliposomů rozpoznávajících karbonickou anhydrasu IX (CA IX) 
76 Hládek Filip Řízené uvolňování účinné látky z mesoporézních křemičitých nanočástic
77 Schreiberová Lenka Vliv teploty na pH v systému glukózaoxidáza-glukóza-ferikyanid-NaOH v  průtočném míchaném reaktoru
78 Šrailová Lucie Vysokotlaká extrakce fenolických látek a ekdysteroidů z kořene parchy saflorové
79 Vojtíšková Olga Zlepšení rozpustnosti léčiv převodem na sůl pomocí tepelně indukované reakce
80 Kralik Dominik Charakterizace nanostrukturovaných materiálů v elektrochemických mikrofluidních systémech
81 Hudec Pavol Príprava a charakterizácia katalyzátorov Ni/USY, Cu/USY a NiCu/USY na katalytickú dekompozíciu lignínu
83 Kašpar Ondřej Syntéza a charakterizace nanočástic připravených pomocí mikrofluidního systému
84 Kočí Kamila The Role of Fluorine in F-La/TiO2 Photocatalysts on Photocatalytic Decomposition of Methanol-Water Solution
85 Krajáková Lenka Thermodynamics relevant for slurry ethylene polymerization
86 Sonntag Erik In vitro disoluční metoda pro depotní suspenzi proléčiva
87 Ďurovič Michal Vliv ionizačního záření na celulózové materiály
88 Praus Jan Difuze a rozpustnost organických látek v iontových kapalinách
90 Vychodilová Hana Sledování průběhu radikálové polymerace v průtočném mikroreaktoru pomocí Ramanova spekrometru
91 Špalová Anna Vliv obsahu vody v reakční směsi na kvalitu polyakrylamidového hydrogelu
92 Stavárek Petr Využití technologií 3D tisku pro intenzifikaci procesů a návrh katalytických reaktorů
93 Trávníčková Tereza Modelování binární nukleace v laminární souproudé difúzní komoře
94 Černý Matěj Příprava hierarchických nanostrukturovaných polymerních povrchů s antibakteriálními a super-hydrofobními vlastnostmi
96 Říhová Martina Novel Application of Natural Nano and Micro-fibrous Materials
98 Dočkal Jan A hydrogen bonding definition based on spatial distribution functions
99 Hejda Stanislav Fotokatalytická degradace endokrinního disruptoru dibutylftalátu pomocí goethitu a karboxylových kyselin 
100 Bendová Helena Neutralizační dialýza kyseliny šťavelové ve vsádkové cele